Autoklimatizace Tisk

Připravte se na léto:

 

- odsátí a recyklace starého chladiva ze systému klimatizace

 

- tlakové zkoušky jednotlivých částí okruhu auto klimatizace

 

- aplikace kontrastní UV látky pro odhalení netěsnosti okruhu autoklimatizace

 

- detekce úniků chladiva z okruhu klimatizace

 

- odstranění úniků ze systému auto klimatizace, kontrola těsnosti okruhu klimatizace

 

- plnění okruhu speciálním olejem

 

- plnění okruhu autoklimatizace chladivem R134a

 

- dezinfekce vzduchových průduchů v autě

 

- výměna kabinového (pylového) filtru

 

Ceny:

1. Kontrola systému (odčerpání, separace starého oleje, zjištění váhy chladiva, doplnění novým olejem)

Cena: 450,-Kč

 

2.Kontrola systému včetně doplnění novým chladivem (odčerpání chladiva, separace starého oleje, vakuování, doplnění novým olejem, naplnění novým chladivem)

Cena: 800,-Kč

3.Dezinfekce klimatizace

Cena: 450,-Kč

 

 

Plně automatická plnička klimatizací od firmy Automotive

Údržba a plnění autoklimatizace

Jak poznat, že klimatizace ve Vašem automobilu potřebuje pozornost? Stačí sledovat funkčnost při jejím provozu. Při zapnuté auto klimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 30°C, by se teplota vzduchu z výdechů ventilace při zapnuté klimatizaci v autě měla pohybovat okolo 10-15°C a kompresor by se při volnoběžných otáčkách u většiny vozů neměl vypínat. Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru autoklimatizace může naznačovat problém. Také by ze vzduchových průduchů Vaší auto klimatizace neměl být cítit žádný nepříjemný zápach.

Zjistili jsme problém s autoklimatizací

V případě zjištění nesrovnalosti nebo podezření na závadu je neodkladná návštěva u odborníka na servis a plnění autoklimatizace. Častým problémem, který je spojen s používáním auto klimatizace, bývá zápach, který lze čas od času cítit. Nejintenzivnější bývá v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou klimatizací. Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzv. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla.

Dezinfekce autoklimatizace

Z tohoto důvodu je velmi vhodné provádět tzv. dezinfekci auto klimatizace, která zničí bakterie a plísně a odstraní zápach. Bohužel vzniku bakterií se nedá na vždy nijak zabránit, proto se doporučuje dezinfekci auto klimatizace provádět alespoň jednou ročně, vždy před sezónou. Zanedbáním této údržby klimatizace se zbytečně vystavujete všem nepříznivým vlivům, které způsobují různá onemocnění. Kašel, podráždění, pálení v krku, pálení očí, to všechno mohou být důsledky zanedbání dezinfekce autoklimatizace. Toto pociťují obzvlášť osoby se zvýšenou citlivostí, případně lidé s alergiemi.

Servis, opravy a plnění auto klimatizace

Mezi nejčastější poruchy autoklimatizace patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace. Snahou některých výrobců automobilů o maximální snížení výrobních nákladů k tomu jen přispívá. Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro správnou funkci auto klimatizace znamená (vibrace, nárazy, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva dochází u každé autoklimatizace.

Únik chladiva z klimatizace a závady kompresorů

Někteří výrobci uvádí jako přijatelný unik až 25% hmotnosti chladiva za rok. Z toho vyplývá také účelnost preventivních prohlídek, které Vám zaručí, že klimatizace bude opravdu funkční. Ty mohou také zabránit případné větší poruše, která by si vyžádala výrazně vyšší investice. Další významnou kategorií poruch autoklimatizace jsou závady kompresorů.

Vzhledem k jejich značně složité vnitřní konstrukci, kde je velké množství mechanických součástí, dochází k opotřebení vlivem tření. Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotřebení jen urychluje. Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu autoklimatizace je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje, aby nedošlo k poškození kompresoru.

Jestliže Vaše klimatizace v autě nefunguje (nechladí) nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností je to způsobeno únikem chladícího média z okruhu. V takovýchto případech je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace a až poté, co bude okruh klimatizace utěsněn, může být zahájeno plnění klimatizace chladícím médiem.

Jak funguje auto klimatizace?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že klimatizace chlad nevyrábí, pouze předává teplo z jednoho prostředí do druhého. Princip klimatizace v autě se dá přirovnat k ledničce, jakou máme všichni doma. Využívá vlastností chladícího média, které v závislosti na tlaku a teplotě přechází mezi kapalnou a plynou fází. Tento přechod mezi kapalinou a plynem je spojen s velkým množstvím tepla. Za normálního tlaku a teploty je chladící médium v plynném stavu.

Jestliže chladivo stlačíme na vysoký tlak, dojde k jeho značnému zahřátí. Proto se musí ochladit v chladiči klimatizace (tzv.kondenzátoru). Tím předáme teplo okolí a chladící médium přechází do kapalného stavu. Jestliže do okruhu zařadíme trysku, která zajistí nejužší místo v okruhu klimatizace, dojde za tryskou k prudkému poklesu tlaku, a chladící médium přechází zpět do plynného stavu a rapidně klesá teplota. To je využito v systému autoklimatizace, kde dochází k ochlazení vzduchu uvnitř vozidla v tzv.výparníku.

Funkce výparníku a kompresoru

Ve výparníku je plynné chladivo zahřáto na "normální" teplotu a vstupuje zpět do kompresoru. Autoklimatizace je vysokotlaké zařízení. O vysoký tlak v okruhu auto klimatizace se stará kompresor. Ten je přes elektromagnetickou spojku spojen s motorem, který jej roztáčí. Kromě chladiva v auto klimatizaci je v okruhu obsaženo přesné množství speciálního oleje, zajišťujícího dokonalé mazání kompresoru.

Bez něj se kompresor auto klimatizace už po několika okamžicích poškodí a může to skončit jeho úplným zadřením. Chladící médium a vlastně celý okruh auto klimatizace je velmi náchylný na čistotu. Chladivo je speciální plyn, který je velmi škodlivý pro životní prostředí. Ačkoliv se velmi často uvádí, že jde o ekologické chladivo.

Но "Разведение и содержание гусей в родовой усадьбе" когда он попытался, упала тьма.

Из Уэртауна Береговая линия подземки направлялась на север к Эсбери Парк, Лонг Бич и Перт Эмбой, а на юг к Атлантик Сити, Уайлдвуду и Кейп Мэй.

Но я твердо знаю, что меня отправили в Вирту отдохнуть, а я встретила здесь очень милого человека и полюбила его.

Большинство из них юные сорвиголовы, не старше нескольких веков.

Несколько лет назад он "Основы андрагогики Учеб. пос." провел пару осторожных экспериментов и выяснил, что, передвигаясь внутри Вирту, он передвигается и внутри Веритэ.

Похоже, меня обманули на твой счет.

 

Otevírací doba:

Po: 8-17

Út: 8-17

St: 8-17

Čt: 8-17

Pá: 8-17

Zákaznická linka:

571 626 233

608 811 717

kastini@pneu-kastini.cz

Adresa:

Frenštátská ul. č.2683

Rožnov pod Radh.

Mapa:

Klikněte pro větší.

 

 

 

Můžete využít našeho Wifi připojení.